Ενυδρεία


Ασθένειες

Ichthyophthirius (Ick) ή white spot. Πρόκειται για μία από τις πιο κοινές ασθένειες όπου το κύριο χαρακτηριστικό της είναι η εμφάνιση λευκών στιγμάτων στο δέρμα και στα πτερύγια των ψαριών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στις παρακάτω δύο ιστοσελίδες: