Πληροφορική (πρώην ΑΕΠΠ)


exof_aepp

Βιβλίο Μαθητή

Τετράδιο μαθητή

Οδηγίες μελέτης μαθητή

Γενικά

Σημειώσεις για το μάθημα

Μάθημα 1 Μάθημα 2 Μάθημα 3 Μάθημα 4
Μάθημα 5 Μάθημα 6 Μάθημα 7 Μάθημα 8
Μάθημα 9 Μάθημα 10 Μάθημα 11 Μάθημα 12

Σημειώσεις τρίτων:

Θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων

   Ημερήσια  Ημερήσια Επαναληπτικές  Εσπερινά  Εσπερινά Επαναληπτικές
2018 Download_green Download_green Download_green
2017 Download_green Download_green Download_green
2016 (Νέο) Download_green Download_green Download_green
2016 (Παλαιό) Download_green Download_green Download_green
2015 Download_green  Download_green Download_green
2014 Download_green Download_green  Download_green
 2013  Download_green Download_green Download_green Download_green
2012  Download_green Download_green Download_green Download_green
2011  Download_green Download_green Download_green Download_green
2010  Download_green Download_green Download_green
2009  Download_green Download_green Download_green
2008  Download_green Download_green Download_green Download_green
2007  Download_green Download_green Download_green Download_green
2006  Download_green Download_green Download_green Download_green
2005  Download_green Download_green Download_green Download_green
2004  Download_green Download_green Download_green Download_green
2003  Download_green Download_green Download_green
2002  Download_green Download_green Download_green
2001  Download_green Download_green Download_green
2000  Download_green Download_green Download_green
Λύσεις των θεμάτων μπορείτε να βρείτε εδώ ή εδώ

Διαγωνίσματα Προσομοίωσης Πανελλαδικών Εξετάσεων

Χρήσιμο Υλικό τρίτων

Πρωτότυπες ασκήσεις για Πανελλαδικές

 • Μεγαλύτερος αριθμός
 • Περιστροφή Μονοδιάστατου και δισδιάστατου #1, #2
 • Παλινδρομικές
 • Σπειροειδής πίνακας. Έστω δισδιάστατος πίνακας Π με 100 γραμμές και 100 στήλες. Να γραφεί αλγόριθμος που να καταχωρεί τους αριθμούς 1 έως 10000 στα κελιά του πίνακα σπειροειδώς από έξω προς τα μέσα (όπως κουλουριάζει το φίδι). Δείτε πως θα γινόταν ο πίνακας αν ήταν 5×5. Μία λύση για πίνακα 10×10 μπορείτε να βρείτε εδώ.
 • Maximum Subarray
 • Happy Number
 • Μερικά θέματα Πανελλήνιου Διαγωνισμού Πληροφορικής
 • ΙΒΑΝ ή ΑΦΜ. Ο ΑΦΜ (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου) είναι ένας μοναδικός αριθμός που είναι μοναδικός για κάθε πολίτη και είναι απαραίτητος για τις οικονομικές συναλλαγές με την εφορία. Για να θεωρείται έγκυρος ένας Αριθμός Φορολογικού Μητρώου θα πρέπει να ικανοποιούνται οι παρακάτω συνθήκες: 1) Ο αριθμός να είναι 9-ψήφιος 2)Έστω Α1,Α2,Α3,Α4,Α5,Α6,Α7,Α8,Α9 τα εννέα ψηφία του αριθμού ξεκινώντας από αριστερά. Υπολογίσουμε το άθροισμα Σ=Α1+Α2+Α3+Α4+Α5+Α6+Α7+Α8. Θα πρέπει (Σmod11)mod10=Α9. Να γραφεί συνάρτηση που δέχεται ακέραιο πίνακα με εννέα κελιά και επιστρέφει την τιμή αληθής εάν ο αριθμός είναι έγκυρος. Κατεβάστε την λύση σε ψευδογλώσσα από εδώ.
 • Τέλειος Αριθμός Να γράψετε κατάλληλη λογική έκφραση στο παρακάτω τμήμα προγράμματος ωστε αυτό να διαβάζει ένα ακέραιο αριθμό και να εμφανίζει την τιμή ΑΛΗΘΗΣ εαν ο αριθμός αυτός μπορεί να γραφεί ως τετράγωνο κάποιου άλλου ακεραίου (τέλειο τετράγωνο) Λύση: ΔΙΑΒΑΣΕ χ,ΕΜΦΑΝΙΣΕ Τ_Ρ(χ)=Α_Μ(Τ_Ρ(χ))
 • Ολίσθηση.
 • Παραλλαγή πολλαπλασιασμού αλά Ρωσικά.
 • Φυσαλίδα με μονούς ζυγούς (π.χ. πρώτα ζυγοί μετά μονοί).
 • Γραφική παράσταση σε πίνακα.
 • Προσομοίωση Βάσης Δεδομένων.
 • Quicksort
 • Προσομοίωση διερμηνευτή.
 • Συμπίεση 1110010   -> 3,-2,1,-1
 • Νάρκισσοι αριθμοί
Παλαιότερο υλικό
   Θεωρία  Ερωτήσεις  Ασκήσεις  Προβλήματα
 Κεφάλαιο 1 (εκτός ύλης)
Download_green
 Κεφάλαιο 2 Download_green Download_green  Download_green Download_green
Κεφάλαιο 3 Download_green Download_green Download_green Download_green
Κεφάλαιο 5 Download_green
Κεφάλαιο 6 Download_green
Κεφάλαιο 7 Download_green
Κεφάλαιο 8 Download_green  Download_green
Κεφάλαιο 9 Download_green Download_green
Κεφάλαιο 10 Download_green Download_green  Download_green  Download_green