Πληροφορική (πρώην ΑΕΠΠ)

Βιβλίο μαθητή 1
Βιβλίο μαθητή 2
Βιβλίο μαθητή 2 Ενδεικτικές λύσεις
Τετράδιο μαθητή
Οδηγίες μελέτης μαθητή (2η έκδοση)
Βιβλίο Καθηγητή

Γενικά

Σημειώσεις για το μάθημα

Μάθημα 1Μάθημα 2Μάθημα 3Μάθημα 4
Μάθημα 5Μάθημα 6Μάθημα 7Μάθημα 8
Μάθημα 9Μάθημα 10Μάθημα 11Μάθημα 12

Σημειώσεις τρίτων:

Θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων

  Ημερήσια Ημερήσια Επαναληπτικές Εσπερινά Εσπερινά Επαναληπτικές
2020Download_greenDownload_greenDownload_green 
2019Download_greenDownload_greenDownload_green 
2018Download_greenDownload_greenDownload_green 
2017Download_greenDownload_greenDownload_green 
2016 (Νέο)Download_greenDownload_greenDownload_green 
2016 (Παλαιό)Download_greenDownload_greenDownload_green 
2015Download_green Download_greenDownload_green 
2014Download_greenDownload_green Download_green 
 2013 Download_greenDownload_greenDownload_greenDownload_green
2012 Download_greenDownload_greenDownload_greenDownload_green
2011 Download_greenDownload_greenDownload_greenDownload_green
2010 Download_greenDownload_greenDownload_green 
2009 Download_greenDownload_greenDownload_green 
2008 Download_greenDownload_greenDownload_greenDownload_green
2007 Download_greenDownload_greenDownload_greenDownload_green
2006 Download_greenDownload_greenDownload_greenDownload_green
2005 Download_greenDownload_greenDownload_greenDownload_green
2004 Download_greenDownload_greenDownload_greenDownload_green
2003 Download_greenDownload_greenDownload_green 
2002 Download_greenDownload_greenDownload_green 
2001 Download_greenDownload_greenDownload_green 
2000 Download_greenDownload_greenDownload_green 
Λύσεις των θεμάτων μπορείτε να βρείτε εδώ ή εδώ

Διαγωνίσματα Προσομοίωσης Πανελλαδικών Εξετάσεων

Χρήσιμο Υλικό τρίτων

Πρωτότυπες ασκήσεις για Πανελλαδικές

 • Μεγαλύτερος αριθμός
 • Περιστροφή Μονοδιάστατου και δισδιάστατου #1, #2
 • Παλινδρομικές
 • Σπειροειδής πίνακας. Έστω δισδιάστατος πίνακας Π με 100 γραμμές και 100 στήλες. Να γραφεί αλγόριθμος που να καταχωρεί τους αριθμούς 1 έως 10000 στα κελιά του πίνακα σπειροειδώς από έξω προς τα μέσα (όπως κουλουριάζει το φίδι). Δείτε πως θα γινόταν ο πίνακας αν ήταν 5×5. Μία λύση για πίνακα 10×10 μπορείτε να βρείτε εδώ.
 • Maximum Subarray
 • Happy Number
 • Μερικά θέματα Πανελλήνιου Διαγωνισμού Πληροφορικής
 • ΙΒΑΝ ή ΑΦΜ. Ο ΑΦΜ (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου) είναι ένας μοναδικός αριθμός που είναι μοναδικός για κάθε πολίτη και είναι απαραίτητος για τις οικονομικές συναλλαγές με την εφορία. Για να θεωρείται έγκυρος ένας Αριθμός Φορολογικού Μητρώου θα πρέπει να ικανοποιούνται οι παρακάτω συνθήκες: 1) Ο αριθμός να είναι 9-ψήφιος 2)Έστω Α1,Α2,Α3,Α4,Α5,Α6,Α7,Α8,Α9 τα εννέα ψηφία του αριθμού ξεκινώντας από αριστερά. Υπολογίσουμε το άθροισμα Σ=Α1+Α2+Α3+Α4+Α5+Α6+Α7+Α8. Θα πρέπει (Σmod11)mod10=Α9. Να γραφεί συνάρτηση που δέχεται ακέραιο πίνακα με εννέα κελιά και επιστρέφει την τιμή αληθής εάν ο αριθμός είναι έγκυρος. Κατεβάστε την λύση σε ψευδογλώσσα από εδώ.
 • Τέλειος Αριθμός Να γράψετε κατάλληλη λογική έκφραση στο παρακάτω τμήμα προγράμματος ωστε αυτό να διαβάζει ένα ακέραιο αριθμό και να εμφανίζει την τιμή ΑΛΗΘΗΣ εαν ο αριθμός αυτός μπορεί να γραφεί ως τετράγωνο κάποιου άλλου ακεραίου (τέλειο τετράγωνο) Λύση: ΔΙΑΒΑΣΕ χ,ΕΜΦΑΝΙΣΕ Τ_Ρ(χ)=Α_Μ(Τ_Ρ(χ))
 • Ολίσθηση.
 • Παραλλαγή πολλαπλασιασμού αλά Ρωσικά.
 • Φυσαλίδα με μονούς ζυγούς (π.χ. πρώτα ζυγοί μετά μονοί).
 • Γραφική παράσταση σε πίνακα.
 • Προσομοίωση Βάσης Δεδομένων.
 • Quicksort
 • Προσομοίωση διερμηνευτή.
 • Συμπίεση 1110010   -> 3,-2,1,-1
 • Νάρκισσοι αριθμοί

  Θεωρία Ερωτήσεις Ασκήσεις Προβλήματα
 Κεφάλαιο 1 (εκτός ύλης)
 Download_green  
 Κεφάλαιο 2Download_greenDownload_green Download_greenDownload_green
Κεφάλαιο 3Download_greenDownload_greenDownload_greenDownload_green
Κεφάλαιο 5Download_green   
Κεφάλαιο 6 Download_green  
Κεφάλαιο 7 Download_green  
Κεφάλαιο 8 Download_green Download_green 
Κεφάλαιο 9 Download_green Download_green
Κεφάλαιο 10Download_greenDownload_green Download_green Download_green