Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ


Διδακτέα ύλη 2016-2017

Διδακτικές Ενότητες Ενδεικτικές ώρες διδασκαλίας
Κεφάλαιο 2.1 1
Κεφάλαιο 2.2 (Εκτός των 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.7.5, 2.2.7.6, 2.2.8 και 2.2.10) 19
Κεφάλαιο 2.3 (Εκτός των 2.3.1.2, 2.3.1.3, 2.3.2, 2.3.3) 1
Κεφάλαιο 3.2 2
Κεφάλαιο 3.3 2