Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

Διδακτέα ύλη 2016-2017

Διδακτικές ΕνότητεςΕνδεικτικές ώρες διδασκαλίας
Κεφάλαιο 2.11
Κεφάλαιο 2.2 (Εκτός των 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.7.5, 2.2.7.6, 2.2.8 και 2.2.10)19
Κεφάλαιο 2.3 (Εκτός των 2.3.1.2, 2.3.1.3, 2.3.2, 2.3.3)1
Κεφάλαιο 3.22
Κεφάλαιο 3.32