Ωρολόγιο Πρόγραμμα


Για το έτος 2016-17

(ΝΟΜΟΣ 4186/2013, ΦΕΚ 193/Α/17-9-2013)

Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στη Β’ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και στη Γ’ Τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου
διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός των μαθημάτων της Ερευνητικής Εργασίας
και της Φυσικής Αγωγής. Τα θέματα των προαγωγικών εξετάσεων ορίζονται αποκλειστικά από τον διδάσκοντα/τους
διδάσκοντες το μάθημα.
Για την προαγωγή των μαθητών στη Β’ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και στη Γ’ Τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου
απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από το Μ.Ο. των βαθμών
ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος της
Ερευνητικής Εργασίας, όπου αυτό διδάσκεται.

Μαθήματα Γενικής Παιδείας
Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία, Νέα Ελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία) 2+2+2
Μαθηματικά (Άλγεβρα, Γεωμετρία) 3+2
Φυσικές Επιστήμες (Φυσική, Χημεία, Βιολογία) 2+2+2
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
Θρησκευτικά 2
Ιστορία 2
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2
Φυσική Αγωγή 1
Ερευνητική Εργασία (project) 1
Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολ/κοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) 2
Φιλοσοφία 2
30

Στη Β’ Λυκείου οι μαθητές θα διδάσκονται 10 μαθήματα γενικής παιδείας, συνολικής διάρκειας 30 ωρών, και θα παρακολουθούν μία απ’ τις δύο ομάδες προσανατολισμού συνολικής διάρκειας 5 ωρών την εβδομάδα. Ομάδες προσανατολισμού ονομάζονται οι μέχρι πρότινος κατευθύνσεις και στη Β’ Λυκείου θα είναι δύο:

 

Μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού (ΟΠ)
1η ΟΠ – Ανθρωπιστικών Σπουδών
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 3
Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη, Πολιτική Επιστήμη) 2
5
2η ΟΠ – Θετικές- Τεχνολογικές- Υγείας Σπουδών
Φυσική 3
Μαθηματικά 2
5