Ιστοσελίδα Δ/νσης

1) http://dide-v-ath.gr/apps/covid19-stats/ → εισάγει τους κωδικούς (User name: το e-mail του σχολείου και Pass: Κωδικός σχολείου myschool) → και συμπληρώνει όλα τα πεδία.

2) Το πεδίο «Παρατηρήσεις» αφορά στην καταγραφή των προβλεπόμενων άμεσων ενεργειών σε περίπτωση εκδήλωσης ύποπτου ή βεβαιωμένου κρούσματος (δηλ. ενημέρωση: α)ΕΟΔΥ, β) Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ, γ) ΓΟΝΕΙΣ, δ) ΔΗΜΟΣ).

3) Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή ενημερώνεται καθημερινά με τη λήξη του σχολικού ωραρίου ακόμα και στην περίπτωση που τα ύποπτα ή βεβαιωμένα κρούσματα είναι μηδενικά.

4) Η επικοινωνία με τη Δ/νση σε περίπτωση εκδήλωσης ύποπτου ή βεβαιωμένου κρούσματος θα γίνεται στο τηλ. 210-6015475 (Μωραΐτη Ρεγγίνα).

5) Για θέματα που αφορούν σε απορίες λειτουργίας της εφαρμογής επικοινωνείτε με το τηλ. 210-6013952 (Λαποκωνσταντάκη Ελπίδα, Δαγιακίδης Χρήστος).