Το Λύκειο


books1 books2 books3
Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

Τρόποι αξιολόγησης μαθημάτων του Γενικού Λυκείου (2015-2016)

Το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου (20/11/15) και το αντίστοιχο ΦΕΚ Α΄ 74/22-04-2016 στο οποίο δημοσιεύτηκε το Προεδρικό Διάταγμα 46/2016 με θέμα: «Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου».

 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής

Τρόπος εξέτασης μαθημάτων πληροφορικής

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Λογισμικό Μαθηματικών (λίστα)

 

Οδηγίες διδασκαλίας της Ερευνητικής Εργασίας

 

Γενικές πληροφορίες