Γενικό υλικό για Α’


Ωρολόγιο Πρόγραμμα (2016-17)

(ΝΟΜΟΣ 4186/2013, ΦΕΚ 193/Α/17-9-2013)

Η Α΄ Τάξη του Γενικού Λυκείου είναι τάξη γενικής παιδείας, διδάσκονται μαθήματα συνολικής διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Οι μαθητές παρακολουθούν εννέα (9) μαθήματα κοινά για όλους και ένα (1) μάθημα επιλογής.

 

Μάθημα Ώρες
Ελληνική Γλώσσα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5
Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2
Θρησκευτικά 2
Ιστορία 2
Μαθηματικά Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 2
Ξένη Γλώσσα 2
Φυσικές Επιστήμες Φυσική 2
Χημεία 2
Βιολογία 2
Φυσική Αγωγή 2
Ερευνητική Εργασία (Project) 2
Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) 3
 Σύνολο 33

Τα μαθήματα επιλογής είναι:

  • Εφαρμογές Πληροφορικής (2 ώρες)
  • Γεωλογία & Διαχείριση Φυσικών Πόρων (2 ώρες)
  • Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός (2 ώρες)
  • Καλλιτεχνική Παιδεία (2 ώρες)

Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Α’ τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Α’ και Β’ Εσπερινού Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός των μαθημάτων της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής.
Τα θέματα των προαγωγικών εξετάσεων ορίζονται αποκλειστικά από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες το μάθημα. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.

Η Τράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας του άρθρου 3 του Ν. 4186/2013 μπορεί να λειτουργήσει ως προαιρετικό συμβουλευτικό εργαλείο για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Για την προαγωγή των μαθητών στην Α’ τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Α’ και Β’ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από το Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας, όπου αυτό διδάσκεται.»

 

 

Ιστοσελίδες με εκπαιδευτικό υλικό

 

 

 

 

Ταυτότητες

tautothtes