Μαθηματικά Προσανατολισμού Β’

 

exof_kat_b

 

Μαθηματικά (Β Γενικού Λυκείου – Προσανατολισμού)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : Διανύσματα
1.1 Η Έννοια του Διανύσματος 
1.2 Πρόσθεση και Αφαίρεση Διανυσμάτων 
1.3 Πολλαπλασιασμός Αριθμού με Διάνυσμα 
1.4 Συντεταγμένες στο Επίπεδο 
1.5 Εσωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων (θεωρίαασκήσεις)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : Η Ευθεία στο Επίπεδο
2.1 Εξίσωση Ευθείας 
2.2 Γενική Μορφή Εξίσωσης Ευθείας 
2.3 Εμβαδόν Τριγώνου 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : Κωνικές Τομές
3.1 Ο Κύκλος 
3.2 Η Παραβολή 
3.3 Η Έλλειψη 
3.4 Η Υπερβολή 
3.5 Η Εξίσωση Αx2+By2+Γx+Δy+E=0
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : Θεωρία Αριθμών
4.1 Η Μαθηματική Επαγωγή 
4.2 Ευκλείδεια Διαίρεση 
4.3 Διαιρετότητα 
4.4 Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης – Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο 
4.5 Πρώτοι Αριθμοί 
4.6 Η Γραμμική Διοφαντική Εξίσωση 
4.7 Ισοϋπόλοιποι Αριθμοί 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο : Μιγαδικοί Αριθμοί
5.1 Η Έννοια του Μιγαδικού Αριθμού 
5.2 Πράξεις στο Σύνολο C των Μιγαδικών 
5.3 Μέτρο Μιγαδικού Αριθμού 
5.4 Τριγωνομετρική Μορφή Μιγαδικού 
5.5 Πολυωνυμικές Εξισώσεις στο C