Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής (Γενικής Παιδείας)

exof_genikis_c

Χρήσιμο Υλικό

 

Εξεταστέα ύλη πανελλαδικών εξετάσεων 2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Διαφορικός Λογισμός

1.1 Συναρτήσεις
1.2 Η Έννοια της Παραγώγου
1.3 Παράγωγος Συνάρτησης
1.4 Εφαρμογές των παραγώγων, χωρίς το κριτήριο της 2ηςπαραγώγου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Στατιστική

2.1 Βασικές Έννοιες (Θεωρία)
2.2 Παρουσίαση στατιστικών δεδομένων, χωρίς την υποπαράγραφο «Κλάσεις άνισου πλάτους» (Θεωρία)
2.3 Μέτρα θέσης και διασποράς, χωρίς τις υποπαραγράφους «Εκατοστημόρια», «Επικρατούσα τιμή» και «Ενδοτεταρτημοριακό εύρος»

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Πιθανότητες

3.1 Δειγματικός Χώρος -Ενδεχόμενα (Θεωρία u0026amp; ασκήσεις)
3.2 Έννοια της Πιθανότητας

Παρατηρήσεις:

  • Η διδακτέα − εξεταστέα ύλη θα διδαχτεί σύμφωνα με τις οδηγίες τουΥΠ.Π.Ε.Θ.
  • Τα θεωρήματα, οι προτάσεις, οι αποδείξεις και οι ασκήσεις που φέρουν αστερίσκο δε διδάσκονται και δεν εξετάζονται.
  • Οι εφαρμογές και τα παραδείγματα των βιβλίων δεν εξετάζονται ούτε ως θεωρία ούτε ως ασκήσεις, μπορούν, όμως, να χρησιμοποιηθούν ως προτάσεις για τη λύση ασκήσεων ή την απόδειξη άλλων προτάσεων.
  • Οι τύποι 2 και 4 των σελίδων 93 και 94 του βιβλίου «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής» θα δίνονται στους μαθητές τόσο κατά τη διδασκαλία όσο και κατά την εξέταση θεμάτων, των οποίων η αντιμετώπιση απαιτεί τη χρήση τους.

 

     Θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων
 Ημερήσια   Ημερήσια Επαναληπτικές  Εσπερινά  Εσπερινά Επαναληπτικές
2017
2016  Download_green  Download_green  Download_green  Download_green
2015 Download_green  Download_green  Download_green
2014 Download_green Download_green Download_green
2013 Download_green  Download_green  Download_green Download_green
2012 Download_green Download_green  Download_green
2011 Download_green Download_green Download_green Download_green
2010 Download_green Download_green Download_green
2009 Download_green Download_green Download_green
2008 Download_green Download_green Download_green
2007 Download_green Download_green Download_green  Download_green
2006 Download_green Download_green Download_green
2005 Download_green Download_green Download_green  Download_green
 2004 Download_green Download_green Download_green  Download_green
2003 Download_green Download_green Download_green  Download_green
2002 Download_green  Download_green
2001 Download_green
2000 Download_green
Λύσεις των θεμάτων μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Διαγωνίσματα Προσομοίωσης Πανελλαδικών Εξετάσεων