Μηχανογραφικό 2017

Στους παρακάτω πίνακες μπορείτε να ταξινομήσετε τις σχολές ανά Πόλη ή Μόρια εισαγωγής ή οποιαδήποτε άλλη στήλη, κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη στήλη. Μπορείτε επίσης στο κελί της αναζήτησης να πληκτρολογήστε μία τιμή (κείμενο ή αριθμό) και να σας εμφανίσει μόνο τις σχολές που περιέχουν την τιμή αυτή. Τέλος πατώντας στο κουμπί columns μπορείτε να επιλέξετε ποιες στήλες θα είναι ορατές και ποιες όχι.