Υπολογισμός μορίων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017

ΒΗΜΑ 1 - Επιλέξτε την Ομάδα Προσανατολισμού:

ΒΗΜΑ 2 - Πληκτρολογήστε τους βαθμούς σας στα παρακάτω τρία υποχρεωτικά μαθήματα.

ΒΗΜΑ 3 - Πληκτρολογήστε τους βαθμούς σας σε ένα ή σε δύο από τα παρακάτω μαθήματα.Αποτελέσματα.