Οπτικές Ψευδαισθήσεις

Και όμως είναι ακίνητοι
Και όμως οι οριζόντιες γραμμές είναι παράλληλες!
Δεν υπάρχει κανένα σπιράλ παρά μόνο ομόκεντροι κύκλοι.
Τα δύο κάθετα ευθύγραμμα τμήματα είναι ίσα!