Ωρολογία

 • backups (εφεδρικά αντίγραφα)
 • Bit (δυαδικό ψηφίο). Η μικρότερη μονάδα αναπαράστασης δεδομένων δηλαδή η τιμή 1 ή 0.
 • Browser (πρόγραμμα περιήγησης). Πρόγραμμα με το οποίο μπορούμε να βλέπουμε ιστοσελίδες.
 • Blog (Ιστολόγιο). Είδος ιστότοπου που περιέχει αναρτήσεις (άρθρα) χρονολογικά ταξινομημένα και με δυνατότητα σχολιασμού από τους αναγνώστες.
 • Byte (χαρακτήρας). 8 bit.
 • Doc strings (κείμενο τεκμηρίωσης). Κείμενο με το οποίο τεκμηριώνουμε συναρτήσεις, κλάσεις, μεθόδους κλπ στην Python.
 • Domain (όνομα χώρου). Η διεύθυνση της σελίδας, π.χ. www.bbc.com .
 • Freemium. Τιμολογιακή πολιτική όπου κάποιες υπηρεσίες/ προϊόντα παρέχονται δωρεάν αλλά η αναβάθμιση τους κοστίζει.
 • Google Analytics. Υπηρεσία της Google που καταγράφει την κίνηση που παρουσιάζει ένας ιστότοπος.
 • Google Search Console (παλαιότερη ονομασία ήταν Google Webmaster Tools). Υπηρεσία της Google για διαχειριστές ιστότοπων. Δείχνει πόσο καλά “λειτουργεί” ένας ιστότοπος.
 • IMAP. Πρωτόκολλο επικοινωνίας για την λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Marging / Padding. Τα περιθώρια έξψ από το πλαίσιο και μέσα.Image result for padding vs margin
 • Modules (αρθρώματα).  Oμάδες συναρτήσεων ή κλάσεων στην Python.
 • SEO (Search Engine Optimization). Όλες οι ενέργειεςτις που πρέπει να γίνουν στη δομή και το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας, ώστε να είναι όσο το δυνατό πιο φιλική προς τις μηχανές αναζήτησης.
 • SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Πρωτόκολλο επικοινωνίας για την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Spacebar (πλήκτρο διαστήματος).
 • website (ιστότοπος ).   Συνώνυμα :  Web site, ιστοχώρος, διαδικτυακός τόπος, διαδικτυακός χώρος.
 • web page (ιστοσελίδα)
 • Web server (Εξυπηρετητής ή διακομιστής). Υπολογιστής στο ίντερνετ που φιλοξενεί, επεξεργάζεται και αποστέλλει ιστοσελίδες σε όποιον τις ζητήσει.
 • wordpress. Ένα λογισμικό ( ελεύθερου και ανοικτού κώδικα ) που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη και διαχείριση ενός ιστότοπου (site) ή ιστολόγιου (blog).
 • wordpress.org. Ιστότοπος από τον οποίο μπορούμε να κατεβάσουμε το δημοφιλές Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) που είναι γνωστό ως WordPress.
 • WordPress.com. Ιστότοπος (υπηρεσία) φιλοξενίας που προσφέρει έτοιμο εγκατεστημένο WordPress αλλά με περιορισμούς. Η αρχική υπηρεσία είναι εντελώς δωρεάν, ενώ στην συνέχεια αν επιθυμεί κάποιος μπορεί να αποκτήσει επιπλέον δυνατότητες με κόστος.
 • WordPress Core. Το σύνολο των αρχείων της αρχικής εγκατάστασης του wordpress, με εξαίρεση κάποια plugins (π.χ. Hello Dolly) και themes που που εγκαθίστανται μαζί με το wordpress.
 • WordPress plugin. Μικρό πρόγραμμα που αυξάνει τις δυνατότητες μιας ιστοσελίδας σε wordpress χωρίς να χρειάζεται να επέμβει κανείς στον αρχικό κώδικα του WordPress.